• Học bổng trung học nội trú Mỹ $10,000

    Học bổng trung học nội trú Mỹ $10,000

    “Global Merit Scholarship” chương trình học bổng dành cho học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc tại trường, nhằm hỗ trợ chi phí cho các học sinh trong quá trình học tập tại Hoa Kỳ.

  • Học bổng GAC – Con đường đến với các trường đại học hàng đầu ngắn nhất và nhanh nhất

    GAC (Global Assessment Certificate™) (GAC) là một chương trình dự bị đại học được quốc tế công nhận dành cho các học viên ở các nước không dùng tiếng Anh làm bản ngữ. Đây là một sản phẩm của ACT Education Solutions, Limited (một công ty con của tập đoàn ACT đặt cơ sở tại Thành phố Iowa, Hoa Kỳ)