Hoạt động hè của cán bộ nhân viên công ty Du học Tân Việt 2016

Khu du lịch nghỉ dưỡng - Bãi biển Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An. Kết hợp thăm Đền Cờn - Quê Bác 8/2016 ( Tân Việt - Bảo Minh)